Senast publicerat 15-01-2021 14:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 43/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (budgeten; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum27.08.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

27.08.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

19.11.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

08.12.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0606

Sökord

budgeterEU-länderförbindelseravgifterekonomisk politikcoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen