Senast publicerat 21-10-2022 17:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 44/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.05.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigEriika MelkasStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

31.05.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

31.05.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0392
Hänvisning till Eutori
EU/977/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

energieffektivitetcirkulär ekonomiprodukterhållbar utvecklingEU-förordningarhållbar konsumtionEuropeiska unionen