Senast publicerat 21-09-2020 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 45/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum03.09.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJesse CollinStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.09.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

08.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1196
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1197
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1200
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

ekonomisk politikplacerarskyddbegränsningarföretagsstödvärdepappershandelsamhällsekonomicoronavirussmittsamma sjukdomarförordningarbroschyrerrapporteringEuropeiska unionen