Senast publicerat 20-10-2022 17:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 45/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet (ozonförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.05.2022FöredragandeMiljöministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEeva NurmiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

31.05.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

31.05.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0427
Hänvisning till Eutori
EU/656/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ozonskiktetutsläppväxthusgaserklimatpolitikEU-förordningarEuropeiska unionen