Senast publicerat 11-07-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 46/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.09.2017FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådTanja InnanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.09.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.09.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

14.11.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

16.11.2018
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

14.09.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/0549
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1145
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

straffregistertredjeländerEU-länderinformationssystemförordningarsamarbeteEuropeiska unionen