Senast publicerat 20-10-2022 17:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 46/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser (f-gasförordning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.05.2022FöredragandeMiljöministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEeva NurmiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

31.05.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

31.05.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0426
Hänvisning till Eutori
EU/654/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fluorerade växthusgaserkylapparaterväxthusgaserutsläppklimatpolitikEU-förordningarEuropeiska unionen