Senast publicerat 23-09-2020 15:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 47/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2020 (ändringsbudget 8/2020; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum17.09.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

17.09.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

22.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarvaccininvesteringarbudgetercoronavirusnödsituationerEuropeiska unionen