Senast publicerat 18-10-2022 15:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 47/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av förordningen om värdepapperscentraler (reform av förordningen om värdepapperscentraler)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.06.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandefinansrådRisto KoponenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.06.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

14.06.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0334
Hänvisning till Eutori
EU/938/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

värdepappercentrer (organisationer)värdepappershandelinternationell betalningsrörelserapporteringövervakningeffektivitetsäkerhet och trygghetkapitalmarknadenEU-ländertredjeländerEU-förordningarEuropeiska unionen