Senast publicerat 09-11-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 49/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 med avseende på de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter kan behandlas i Europeiska åklagarmyndighetens index över ärendeakter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.10.2020FöredragandeJustitieministerietFöredraganderegeringsrådKatariina JahkolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0075
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

åklagareförordningarbudgeterbrott (juridik)EU-länderåtalpersonuppgifterinformationssystemrätt till informationEuropeiska unionen