Senast publicerat 18-10-2022 15:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 49/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av finansiella regler för unionens allmänna budget (ändring av artiklarna 48, 99, 107 och 108 i budgetförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum16.06.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna Hyvärinen Statsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.06.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

21.06.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0496
Hänvisning till Eutori
EU/960/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

konkurrensrättböterräntadomstolarreturneringbudgeterEuropeiska unionenEuropeiska unionens domstol