Senast publicerat 12-04-2021 12:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 5/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr (EU) 347/2013

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKekki MariaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1780
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energipolitikinfrastrukturEU-ländereldistributionelnätnaturgasnätvindkraftsammanförandeförordningarEuropeiska unionen