Senast publicerat 09-11-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 50/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 568 final) om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.10.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandelagstiftningsrådPiia NyströmStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1362
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

elektronisk kommunikationdatasekretessEU-direktivsexuellt utnyttjandebarn (åldersgrupper)förordningardatanätnätbrottsociala medier