Senast publicerat 27-11-2020 17:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 51/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning för perioden 2021–2027 (EU-programmet för bedrägeribekämpning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandestatsrådets biträdande controllerEsko MustonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

13.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1150
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-länderbedrägeribrottsbekämpningmutningekonomiska skadorrapporteringinformationsutbytetullövervakningEuropeiska unionen