Senast publicerat 19-10-2022 10:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 52/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum22.06.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådPasi-Heikki VaaranmaaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

22.06.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

27.06.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2017/1430
Hänvisning till Eutori
EU/924/2022

Relaterat ärende

Sökord

frihandelinternationella överenskommelsersaker (föremål)tjänster (service)investeringaroffentlig upphandlingindustriellt rättsskyddupphovsrätthållbar utvecklinggrälEuropeiska unionenNya ZeelandVärldshandelsorganisationen