Senast publicerat 11-10-2022 15:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 53/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder (EU:s brott mot begränsningsåtgärder) och tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum30.06.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSami KiriakosStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

04.07.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0652
Hänvisning till Eutori
EU/512/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

brott (juridik)sanktionerekonomiska sanktionerförseelserkriminalisering (straffbeläggning)EU-direktivEuropeiska unionen