Senast publicerat 18-10-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 54/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska Unionen och Republiken Angola om underlättände av investeringar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeenhetschefPekka HirvonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0320
Hänvisning till Eutori
EU/957/2022

Relaterat ärende

Sökord

investeringarutländska investeringarEU-länderinternationella överenskommelserAngolaEuropeiska unionen