Senast publicerat 22-02-2021 12:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 55/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareStatsrådets kansliFöredragandelagstiftningsrådJohannes LeppoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

20.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

28.12.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

15.01.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0603

Sökord

brexitutträde ur Europeiska unionenförhandlingarinternationella överenskommelserhandelsavtalStorbritannien