Senast publicerat 05-12-2022 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 55/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki JauhiainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0505
Hänvisning till Eutori
EU/730/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

civilprocesskäromåltrakasserijournalisteraktivismmänskliga rättigheterEU-direktivEuropeiska unionen