Senast publicerat 18-11-2022 15:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 57/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeInrikesministerietFöredragandelagstiftningsdirektörRiitta KoponenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1077/2022
Hänvisning till Eutori
EU/2022/0512
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringtredjeländerutländsk arbetskraftuppehållstillståndintegrationsfrämjandearbetskraftens rörlighetEU-direktivEuropeiska unionen