Senast publicerat 11-10-2022 13:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 58/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om avdrag som görs på basis av lån och eget kapital i företagsbeskattningen och om begränsning av ränteavdragen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeFinansministerietFöredraganderegeringsrådJari SalokoskiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0571
Hänvisning till Eutori
EU/486/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företagsbeskattningskulderräntakapitaldividenderskattepolitikskatteavdragEU-direktivEuropeiska unionen