Senast publicerat 23-11-2022 14:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 59/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2011/98 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareJarmo TiukkanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.07.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1078/2022
Hänvisning till Eutori
EU/2022/0514
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringuppehållstillståndarbetstillståndtredjeländerutländsk arbetskraftEU-direktivEuropeiska unionen