Senast publicerat 15-12-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 60/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på ukrainska körkort och yrkeskompetenser för buss- och lastbilsförare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.08.2022FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigMonika MutanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.08.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0204
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

körkortvägtrafikkörrättbusschaufförerlastbilsföraretredjeländerskyddandebehörighetEU-förordningarryska invasionen av Ukraina 2022Europeiska unionenUkraina