Senast publicerat 08-04-2021 11:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 61/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum12.11.2020FöredragandeInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigSatu KaskinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

12.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

17.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

20.01.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1452
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

invandringspolitikasylpolitikkrisergemensamt ansvartredjeländerinvandrareundantagstillståndförordningarEuropeiska unionen