Senast publicerat 05-12-2022 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 61/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt hälsodataområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum11.08.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådJoni KomulainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

15.08.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0140
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

datahälso- och sjukvårdelektroniska resurserpatientdatasystemhälsorapporterdatasekretesstillgång till informationforskningsverksamhethälsopolitikEU-förordningarEuropeiska unionen