Senast publicerat 24-03-2021 14:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 62/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum12.11.2020FöredragandeInrikesministerietFöredragandeledande expertKukka KrügerStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

12.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

17.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

20.01.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1450
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

asylpolitikflyttningsrörelsegemensamt ansvarEU-ländertredjeländerinvandrareillegal invandringEuropeiska unionen