Senast publicerat 20-12-2022 10:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 62/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut COM(2022) 231 (finansieringen av REPowerEU)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.08.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandefinanssakkunnigHanna OraheimoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.08.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Kompletterande skrivelse

06.09.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0613
Hänvisning till Eutori
EU/2022/0624
Hänvisning till Eutori
EU/491/2022
Hänvisning till Eutori
EU/704/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

energipolitikstimulanspolitikfonderfinansieringförnybara energikällorfossila bränslenimportutsläppsrätterEU-förordningarEuropeiska unionenRyssland