Senast publicerat 04-12-2020 16:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 63/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 9 till EU:s budget för budgetåret 2020 och om kommissionens förslag till utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (ändringsbudget 9/2020; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.11.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna  HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1496
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

budgetersolidaritetfondernaturkatastroferöversvämningarcoronavirussmittsamma sjukdomarGreklandPortugalSpanienEuropeiska unionenPolenKroatienTysklandUngern