Senast publicerat 08-02-2021 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 64/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro -diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.11.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarja  NiiranenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1577
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

mervärdesskattcoronavirussmittsamma sjukdomarvaccintestapparaterEU-länderskattefrihetEuropeiska unionen