Senast publicerat 15-12-2022 14:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 65/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2023 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2023 (budgeten; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.09.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigJohanna MakkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

18.10.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/00303
Hänvisning till Eutori
EU/428/2022

Relaterat ärende

Sökord

budgeterekonomisk politikstimulanspolitikdigitalisering (process)strukturomvandlingflyttningsrörelsesäkerhet och trygghetutrikespolitikryska invasionen av Ukraina 2022Europeiska unionenUkraina