Senast publicerat 09-09-2022 15:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 66/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tillfälligt upphävande av tullar för råvaror för kvävegödselmedel)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.09.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigUpi TalsiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0880
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kvävegödselmedeltulltarifferlivsmedelförsörjningsberedskapEU-förordningarEuropeiska unionen