Senast publicerat 15-12-2022 14:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 67/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ytterligare anpassningar av sammanhållningspolitiken (FASTCARE)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.09.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPetri HaapalainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0768
Hänvisning till Eutori
EU/520/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regionalpolitikregional utvecklingfonderanfallskrigtredjeländerflyktingarintegrationsfrämjanderyska invasionen av Ukraina 2022Europeiska unionenUkraina