Senast publicerat 05-12-2022 14:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 69/2022 rd

Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn (COM (2022) 209 final)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.09.2022FöredragandeInrikesministerietFöredragandepolisdirektörHannele TaavilaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/88/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sexualbrottvåldbarn (åldersgrupper)brottsbekämpningnättjänsterdatanätEU-förordningarEuropeiska unionen