Senast publicerat 16-12-2022 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 70/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 93, 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av statligt stöd till sektorerna för järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och multimodala transporter (bemyndigandeförordning på transportområdet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.09.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandehandelsrådOlli HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0828
Hänvisning till Eutori
EU/510/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsstödanmälningsplikttrafikoffentlig servicejärnvägstrafikinsjöfarthållbar utvecklingEU-förordningarsammanjämkningEuropeiska unionen