Senast publicerat 19-10-2022 17:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 72/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto  SakkiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

28.01.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1817
Hänvisning till Eutori
EU/872/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattmaktbefogenhetverkställighetuniformitettillämpandeEU-länderEU-direktivEuropeiska unionenEuropeiska kommission