Senast publicerat 26-10-2022 16:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 72/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011 (byggproduktförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum15.09.2022FöredragandeMiljöministerietFöredraganderegeringsrådKirsi MartinkauppiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0396
Hänvisning till Eutori
EU/652/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

byggvarorinre marknadstandarderfri rörlighetkravenlighetklimatpolitikcirkulär ekonomiEU-förordningarEuropeiska unionen