Senast publicerat 18-11-2022 15:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 75/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum22.09.2022FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandelivsmedelssäkerhetschefSebastian HielmStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

22.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

27.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0749
Hänvisning till Eutori
EU/436/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

växtskyddsmedelhållbar användningövervakningriskhanteringEU-direktivEuropeiska unionen