Senast publicerat 04-10-2022 14:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 77/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (unionens autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Talmannens beslut meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum29.09.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigUpi TalsiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

29.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

04.10.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1022/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fisk (livsmedel)produktertulltarifferkvoterEU-förordningar