Senast publicerat 13-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 78/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till revidering av en Europaparlamentets och rådets förordning (finansiella regler för unionens allmänna budget; omarbetning av budgetförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum06.10.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnna HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

06.10.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

11.10.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0575
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

budgetermedelsförvaltningbokslutrevisionorgan (organisationer)ekonomiförvaltningEU-förordningarrättssäkerhetkrishanteringEuropeiska unionen