Senast publicerat 21-10-2022 17:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 79/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förordningsförslag om fastställande av särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 som får stöd från det europeiska grannskapsinstrumentet och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, efter avbrott i programmets genomförande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum13.10.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPetri HaapalainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

14.10.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

18.10.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/503/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

internationellt samarbeteEU-ländergrannförhållandetredjeländerfonderryska invasionen av Ukraina 2022flyktingarEU-förordningarEuropeiska unionenRysslandUkrainaVitrysslandMoldavien