Senast publicerat 10-12-2021 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 8/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.02.2017FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMaria KekkiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

25.05.2018
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/1750
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energipolitikklimatpolitikförvaltningutsläppförnybara energikällorenergieffektivitetinre marknadenergienergisäkerhetforskningförordningarEU-länderrapporteringplanerEuropeiska kommissionEuropeiska unionen