Senast publicerat 15-12-2022 14:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 80/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina, förstärkning av den gemensamma avsättningsfonden genom garantier från medlemsstaterna och särskilda avsättningar för vissa finansiella skulder med anknytning till Ukraina som garanteras enligt beslut nr 466/2014/EU och om ändring av beslut (EU) 2022/1201 (Exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum27.10.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandefinansrådMinna NikitinStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

27.10.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/1201

Relaterat ärende

Sökord

utlandsbiståndlånborgenEU-länderfinansieringryska invasionen av Ukraina 2022UkrainaEuropeiska unionen