Senast publicerat 18-01-2023 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 81/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ett lagstiftningspaket om ett krisinstrument för den inre marknaden (SMEI-paketet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum27.10.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertHannele TimonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

27.10.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1215/2022
Hänvisning till Eutori
EU/1216/2022
Hänvisning till Eutori
EU/1217/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inre marknadEU-länderkriserstörningarundantagsförhållandenföregripandeprodukterkravenlighetEU-förordningarEU-direktivEuropeiska unionen