Senast publicerat 13-01-2023 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 82/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJussi PäivärinneStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.11.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

15.11.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1283/2022
Hänvisning till Eutori
EU/1285/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

produktansvarartificiell intelligensskadeståndskadorprodukterkonsumentskyddEU-direktivEuropeiska unionen