Senast publicerat 05-12-2022 13:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 83/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om horisontella krav på cybersäkerhet för produkter med digitala element (cyberresiliensakten)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigOuti SlantStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.11.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

15.11.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/1203
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

cybersäkerhetdatasäkerhetkravenlighetapparaterdatorprogramEU-förordningarEuropeiska unionen