Senast publicerat 25-11-2022 15:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 84/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeisk mediefrihetsakt) och om ändring av direktiv 2010/13/EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörEero SalojärviStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.11.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

15.11.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/457
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inre marknadmediaföretagnättjänsteryttrandefriheträttsstatEU-direktivEuropeiska unionen