Senast publicerat 15-12-2022 14:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 87/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska utrikestjänstens preliminära förslag om att höja det övergripande finansiella taket för den europeiska fredsfaciliteten för åren 2021–2027

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum01.12.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådAnnika Naskila Statsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.12.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.12.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fonderfinansieringförmögenhetmängd (kvantitet)fredEU-ländersäkerhetspolitikutlandsbiståndvapen (redskap)ryska invasionen av Ukraina 2022Europeiska unionenUkraina