VLF 2/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Riksdagens skrivelse
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Stadfäst21.08.2015
Författningssamlingen1084/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning73 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum22.04.2015
UndertecknareTalmanskonferensen
Det vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.
Remissdebatt
Plenum
Datum16.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.06.2015
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 26.6.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
En behandling
Plenum
Datum26.06.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2015 rd (RP 217/2014 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum29.06.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum29.06.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.06.2015
Behandlingen avslutad23.06.2015
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordÅland  självstyrelse  husdjur  landskapssjälvstyrelse  smittsamma sjukdomar   
Senast publicerat 23-08-2016 14:12