VLF 2/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning73 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum24.04.2019
UndertecknareTalmanskonferensen
Det vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.
Remissdebatt
Plenum
Datum14.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
En behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
En behandling
Plenum
Datum13.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2019 rd (RP 320/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum17.12.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad10.12.2019
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordÅland  självstyrelselag för Åland  landskap (provinser)  beskattning  kommunalskatt  utjämning  självstyrelse  anslag (ekonomi)   
Senast publicerat 19-02-2020 19:16