Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 1/2021 rd

Ministrarnas bindingar
SR
1
2021 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för ändringar som statsrådsmedlemmarna har lämnat om sina bindningar och som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 11 februari 2021 
Statsminister
Sanna
Marin
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Statsminister Sanna Marin 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Bostadslån 80 000 euro 
Bostadslån 380 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Tammerfors stadsfullmäktige, ledamot 2017–2021 
Tammerfors stad, inkomster från förtroendeuppdrag 2020: 3465 euro 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tidsom minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §)  
Minister: Annika Saarikko  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:  
Aktieägande och annat ägande i företag:  
OP-pensions- och fondförsäkring sammanlagt cirka 50 000 euro 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Bostadsaktie i Esbo, ägs tillsammans med maken 
Egnahemshus i Oripää, ägs tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
Bostadslån 391 416 euro tillsammans med maken  
Lån för renovering av bostad 93 877 euro, varav cirka hälften tillsammans med maken  
Billån 22 700 euro tillsammans med maken  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Tiukulastiftelsen, styrelseledamot  
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
 Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Matti Vanhanen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Ilkka Yhtymä 211 st.  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jag äger ett egnahemshus som är under uppbyggnad i Nurmijärvi.  
Andra betydande inkomstkällor: 
Arbetspension från privata anställningsförhållanden 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Jag har avtalat om ett bostadslån för att bygga ett hus. Av lånet har nu lyfts 188 701 euro.  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-samfundet ry, ordförande, avgått den 11 augusti 2020. Formellt väljs en ny ordförande vid årsstämman. Fram till det avhåller jag mig från att delta i samfundets beslutsfattande. 
Förvaltningsrådet för Vuoksen säätiö, medlem 
Vuoksenranta-seura, styrelsemedlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Nurmijärvi kommunfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
HOK-Elanto, representantskapet 
Arbetseffektivitetsföreningen rf, delegationsordförande 
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen, medlem i delegationen 
UKK-arkivstiftelsen, styrelsemedlem 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Anna-Maja Henriksson 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Fortum 105 st. 
Neste 78 st. 
Nokia 20 st. 
Nordea Bank Fdr 42 st. 
Telia Company Ab 87 st. 
Stockmann A 50 st. 
Stage Zero Oy 1921 st. 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostadsaktie, Helsingfors 
Hälften av ett egnahemshus, Jakobstad 
Hälften av en sommarbostad, Mässkär, Jakobstad 
1/5 av en sommarbostad, Havsviken, RNr 3:309, Vestsundsby, Jakobstad 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 340 000 euro 
Lån för fritidsbostad 22 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Jakobstads stadsfullmäktige, ledamot 
Österbottens förbund, ledamot i landskapsfullmäktige 
Högskolestiftelsen i Österbotten, medlem i delegationen 
Andra betydande bindningar:  
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Krista Kiuru 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån för ägarbostäder 102 385 euro och 137 082 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Björneborgs stadsfullmäktige, ledamot 
Björneborgs stadsfullmäktige, ordförande  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Tuula Haatainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Ensi- ja turvakotien liitto, ordförande (upphör i april 2021) 
Stiftelsen Barnens Dag, medlem i delegationen (upphör i april 2021) 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar:  
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Jari Leppä 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Kemira 30 st. 
Tikkurila 7 st. 
Telia Company 228 st. 
Suur-Savon Sähkö 30 st. 
Andelar i Andelslaget Producenternas Mjölk, 1 670 st.  
Andelar i Osuuskunta Metsäliitto 1 615 euro 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Antinmäentila, mjölkproduktion, skogsbruk, försäljning av utbildningstjänster 
Leppä Lomat, uthyrning av stugor 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egen åkerareal 51 ha, skog 213 ha samt 4 st. stugor som hyrs ut och 2 st. egnahemshus som hyrs ut  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för anskaffande av fastigheter och företagslån 540 600 euro tillsammans med makan  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Ordförande för Koirakiven Nuorisoseura och Koirakiven maa- ja kotitalousseura 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Pertunmaa kommunfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Sirpa Paatero  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Kotsura Oy 4 % 10 aktier 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Två bostäder i Kotka och en i Helsingfors 
Placeringsförsäkringar cirka 175 000 euro 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadsskuld tillsammans med maken 225 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kotka stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Antti Kaikkonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
100 % av en parhuslägenhet i Tusby 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 330 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Tusby kommunfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Thomas Blomqvist 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Aktieägande 
Aktia Bank 300 st. 
Apetit 500 st. 
Ingman Group 24 st. 
Metsä Board B 275 st. 
Outokumpu 100 st. 
Raisio stamaktie 400 st. 
Metsäliitto osuuskunta grundandelar 2 600 euro 
Metsäliitto osuuskunta tilläggsandelar A 3 295 euro 
Ägarkund hos Andelsbanken 
Ägarkundens avkastningsandel 3 000 euro 
Fondplaceringar 
OP-fondförsäkring 22 131,19 euro 
OP-Moderat 13,8193 st. 
OP-Modig A 35,9157 st. 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Jordbruk. Jord- och skogsbrukslägenhet Siggby Mellangård, i Tenala  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fastighetshelhet Siggby Mellangård, i Tenala 
Åkerareal 82,0 ha och skogsareal 96,0 ha 
Andra betydande inkomstkällor: 
Inga andra betydande inkomstkällor  
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Privata lån 59 444 euro 
Lån som har samband med idkande av näring 462 001 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Raseborgs stadsfullmäktige, ledamot 
Svenska Finlands folkting, förtroendevald  
Andra betydande bindningar: 
Inga andra betydande bindningar 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Krista Mikkonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Lumituuli Oy, aktier 2 st. 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus i Joensuu tillsammans med maken 
Sommarstuga i Enonkoski tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån tillsammans med maken 7 000 euro 
Bostadslån för sommarstuga tillsammans med maken 42 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Joensuu stadsfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 11-02-2021 13:40