Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 2/2021 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en ändring till redogörelsen för en statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 4 mars 2021 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Tuula Haatainen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Nordeas fondplaceringsportfölj, värde 17 985 euro (23.2.2021) 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Ensi- ja turvakotien liitto, ordförande (upphör i april 2021) 

Stiftelsen Barnens Dag, medlem i delegationen (upphör i april 2021) 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot 

Andra betydande bindningar:  

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.