Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 2/2021 rd

Ministrarnas bindingar
SR
2
2021 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en ändring till redogörelsen för en statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 4 mars 2021 
Statsminister
Sanna
Marin
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Tuula Haatainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Nordeas fondplaceringsportfölj, värde 17 985 euro (23.2.2021) 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Ensi- ja turvakotien liitto, ordförande (upphör i april 2021) 
Stiftelsen Barnens Dag, medlem i delegationen (upphör i april 2021) 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar:  
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 04-03-2021 15:07